İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

Firmanızda tehlike sınıfınıza uygun ve çalışan sayınızla bağlantılı olarak Oluşum O.S.G.B. bünyesinde bulunan işinde uzman A,B,C sınıfı iş güvenliği uzmanları görevlendiriyoruz. İş güvenliği uzmanlarımız 29.12.2012 tarihinde yayınlanan 11.10.2013 tarihinde değişikliğe uğrayan, iş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumlulukları ve eğitimleri hakkında yönetmelikte geçen tüm görev yetki ve sorumluluklarını firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • Yıllık iş güvenliği çalışma planı hazırlamak
 • Yıllık eğitim planı hazırlamak
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İş yerlerinde gözetim ve denetim sistemin kurmak ve yönetmek
 • İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşveren veya işveren vekiline iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • İş yeriyle ilgili alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • İş yeri risk değerlendirmesini yapmak
 • İş yeri acil durum planı hazırlamak
 • İş yeri sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
 • İş güvenliği ile ilgili iç yönetmelik hazırlamak
 • İş yeri çalışma talimatları hazırlamak
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatını periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerin takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerini periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işveren tavsiyede bulunmak
 • Kimyasal maddelerde çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı patlayıcı yanıcı ve tehlikeli maddelerde çalışma şartlarını belirlemek