Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

Firmanızda tehlike sınıfınız çalışan sayınız göz önüne alınarak aylık çalışma süresi belirlenen ve Oluşum O.S.G.B. bünyesinde bulunan işinde uzman diğer sağlık personeli görevlendirilir. Diğer sağlık personeli 20.07.2013 tarihinde yayınlanan iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumlukları ve eğitimleri hakkında yönetmelikte geçen tüm görev yetki ve sorumlulukları firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİMİZ

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve iş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak
  • İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak
  • İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek