İş Yeri Hekimliği Hizmeti

Firmanızda tehlike sınıfınız ve çalışan sayınızla bağlantılı olarak Oluşum O.S.G.B. bünyesinde bulunan işinde uzman iş yeri hekimi görevlendirilir. İş yeri hekimlerimiz 20.07.2013 tarihinde yayınlanan iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumlulukları ve eğitimleri hakkında yönetmelikte geçen tüm görev yetki ve sorumlulukları firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİMİZ

  • Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
  • İşe giriş ve periyodik muayeneleri yapmak
  • Yapılan muayenelerde çalışanları sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmek
  • İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlamak
  • Yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunmak
  • Çalışanlara iş sağlığı eğitimlerini vermek
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının olduğu yıllık değerlendirme raporunu yönetmeliğe uygun şekilde hazırlamak