İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitimleri

15.05.2013 tarihli çalışanların sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri belirlenmiştir. Oluşum O.S.G.B. bünyesinde çalışan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlendirildikleri iş yerlerinde kendilerine ait eğitimleri en güzel ve anlaşılır şekilde anlatmaktadır.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar


2. Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım


3. Teknik Konular

 • Kimyasal fiziksel ve ergonomik risk faktörleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama patlama yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma