S.S.S

Sık Sorulan Sorular

 • O.S.G.B. NEDİR ?

  O.S.G.B. yasal olarak çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine vermek üzere kurulmuş mevzuatın gerektirdiği fiziki, tıbbi donanıma sahip iş sağlığı ve güvenliliği profesyonellerinin iş yeri hekimi, iş yeri güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin oluşturduğu özel kuruluşlar şeklinde tanımlanmaktadır.
 • O.S.G.B.’ NİN AVANTAJLARI NELERDİR ?

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yönetmeliğinin 8. Maddesine göre 15 metrekareden den az olmak üzere en az bir muayene ilk yardım olması ile endüstriyel faaliyet gösteren iş yerlerinde 8 metrekareden den az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanlığı odası bulundurma zorunluluğu olmaz.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 8. Maddesine göre EK 12’ de belirtilen askeri malzemeler listesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar.
  • İş yeri hekimi, risk grubuna göre iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli gibi görevlendirme yükümlülüğü olmaz. Konuyla ilgili yapılacak olası ihbarları ve kıdem tazminatları ve sigorta yatırmaları dert edinmezsiniz.
  • İşletme körlüğünden kurtulursunuz. İş yerlerinizde ki eksikler ve yanlış uygulamaları uzman bir ekip tespit ederek yönetime rapor eder.
  • Personel değişiminin zorunlu olduğu hallerde aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görev yürütür.
  • Şirketiniz bünyesinde görevlendirdiğimiz iş güvenliği uzmanımız sadece eksiklikleri veya uygunsuzlukları tespit etmez bunlara karşı nasıl önlem alınması gerektiği ile ilgili önerilerde sunar.
  • Oluşum O.S.G.B. tarafından görevlendirilen uzman veya hekimlerimizi yine Oluşum O.S.G.B. tarafından denetlenir, böylelikle verilen hizmetin kalitesi artar.
  • O.S.G.B.’ iz ile iş sağlığı güvenliği hizmeti tek elden yürütülerek kurul kararları daha düzenli ve daha kolay uygulanabilir hale gelir.
  • Oluşum O.S.G.B. gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışır denetimlerini tarafsız ve objektif olarak yapar.
  • O.S.G.B.’ iz ile yapılan anlaşmalar faturalandırılır böylelikle işletmenize vergi avantajı sağlanır.
  • İşçilerin sağlık raporları ver çalışma ortamına ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınır, saklanır.
  • Oluşum O.S.G.B. işveren adına bakanlıklarla ilgili tüm yasal süreçleri takip eder işverene raporlama yapar.
 • CEZALAR NELERDİR ?

  • İşverenin işçilerin sağlık gözetiminin yapılaması yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda sağlık gözetimine tabi tutulmayan 1120 TL para cezasına çarptırılır.
  • İşverenin belirlenen nitelikte iş güveliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmemesi ve çalıştırmaması her durumunda her bir kişi, için 5390 TL aykırılın devam ettiği her ay için 5390 TL para cezası uygulanır.
  • Risk değerlendirilmesi yapmayan işveren 3361 TL aykırılığın devam ettiği her ay için 5041 TL idari para cezası uygulanacaktır.
  • İşverenin iş kazası veya meslek hastalığını SGK bildirmemesini cezası da 2240 TL’dir.
  • Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 56018 TL idari para cezası verilecektir.