Acil Durum Planları

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda iş yeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılamasına acil durum eylem planı diyoruz. Acil durum eylem planları zorunluluğu, içeriği, amaç ve dayanakları 18.06.2013 tarihli iş yerinde acil durumlar hakkında yönetmelik içeriğinde belirtilmektedir. Acil durum eylem planları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı iş yerindeki bireyleri hazırlıklı olması amacı güden bir dizi planı iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Oluşum O.S.G.B. işletmelerin acil durum planlarına yangın söndürme ilk yardım ve tahliye planlarını gerçekleştiriyoruz. Yanıcı, patlayıcı maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde patlamadan korunma dokümanları ve talimatları hazırlayarak işletme de alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz. Acil durum planı eğitim ve tatbikatlarında elde ettiğimiz sonuçları risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerek bütün araç, gereç, teçhizat eksikliklerini giderilmesini sağlıyoruz.