Mobil Sağlık Taraması

İşe giriş de iş kazası meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde iş değişikliğinde bakanlığın belirlediği düzenli aralıklarda çalışanların sağlık muayenelerini yapılması zorunludur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işletmelerin çalışanların tahlil ve tetkik sonuçlarının 10 yıl süreyle saklama zorunluluğu vardır. İş yerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir hükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarını işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.